วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2563
ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันและถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา หัวเขาคัพ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๔-๑๔๓๖ (ซ่อมระบบเบรค)ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุดเ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
วัคซีนพร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินเกร็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเล่นเพื่อกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะต่างๆ งานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง