วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ต.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๑๐ บ้านหัวเขา ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ ๖ บ้านหัวเขา ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าพื้นที่เว็บไซต์ และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) พร้อมจัดเตรียมถังน้ำแข็งสำหรับแช่เย็น จำนวน ๒ ถัง โครงการจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาเต็นท์และเก้าอี้ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดงาน โครงการจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหานางฟ้าประกอบกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถังน้ำอุปโภค-บริโภคสำหรับประชาชน หมู่ ๒ บ้านหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง