องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินการประจำปี
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การร้องเรียนร้องทุกข์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
ตำบลคนดีศรีสุพรรณ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/เบี้ยยังชีพ ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบริหารงานบุคคล
จดหมายข่าว
รายงานผลดำเนินการ

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

ข้าวกล้องปลอดสารเคมี
ข้าวกล้องปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพ

ข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ
ข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ "ข้าวขวัญ" มี 3 ประเภท คือ ข้าวขาวมะลิปลอดสารเคมี ข้าวกล้องมะลิปลอดสารเคมี และข้าวแดงมะลิปลอดสารเคมี

ข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
ข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ

ชาสมุนไพร
ชาสมุนไพร

ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ล้างห้องน้ำ สูตรสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ล้างห้องน้ำ สูตรสมุนไพร ใช้สำหรับซักผ้าและทำความสะอาดห้องน้ำ มีกลิ่น  หอม ล้างสะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย

อุปกรณ์เครื่องนอน
ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องนอนต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น ที่นอนปิคนิค หมอน มุ้ง ฯลฯ ฝีมือประณีต สวยงามนำผ้ามาเย็บเป็นรูปร่างตามแบบที่เลือกไว้ แล้วนำมายัดใยสังเคราะห์เข้าไป เย็บตกแต่งให้เรียบร้อยสวยงาม

 ตะกร้าจักสานจากผักตบชวา
ผลิตภัณฑ์ตะกร้าจักสานจากผักตบชวา จักสานจากผักตบชวาอบแห้งเป็นรูปทรงต่าง ๆ ทำให้ไม่ขึ้นรา สวยงาม แข็งแรง ทนทานนำเส้นผักตบชวามาอบให้แห้ง แล้วมาเข้าเครื่องรีด นำไปจักสานตามแบบที่ต้องการ