องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
คณะผู้บริหารนายธนู ทองรอด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
เบอร์โทร : 089-8915271
 


นายเคียง น้ำแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 097-1908479
นายณัญวุฒิ น้ำแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 081-9817439นายเอนกพงษ์ จันทร์ลอย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 087-1568800