องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
E-service

 
ระบบขอรับบริการออนไลน์ e-Service


*แบบฟอร์มออนไลน์ช่องทางอำนวยความสะดวก โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเองที่ อบต.หัวเขา*

1.ระบบยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

คลิกที่นี่>>> https://forms.gle/kMpvxcAPhmxJbZpX6

หรือดาวน์โหลดไฟล์มายื่นด้วยตนเอง >>> แบบฟอร์มคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ


2.ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ คำร้องทั่วไป


คลิกที่นี่>>> https://forms.gle/E2HddSpvnsD2vnpw8

หรือดาวน์โหลดไฟล์มายื่นด้วยตนเอง >>> แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป