วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๔ บ้านวัดไทร
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ (โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ตำบลหัวเขาคัพ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันและถ้วยรางวัล (โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ตำบลหัวเขาคัพ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๖๘๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์หลีกเลี่ยงการเผาในที่โล่งและงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง