วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท ๓๑๖๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๙ บ้านเขาเขียว ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 1676 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสียว ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลและซ่อมแซมบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่ ๓ บ้านกระเสียว ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ ๖ บ้านหัวเขา ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ ๗ บ้านฉวาก ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง