องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ประกาศงานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 240 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 15 ธ.ค. 2566 ]5
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ [ 11 ธ.ค. 2566 ]3
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 8 ธ.ค. 2566 ]2
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]15
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ [ 25 ก.ย. 2566 ]15
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 22 ก.ย. 2566 ]19
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ [ 18 ก.ย. 2566 ]15
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่ [ 28 ส.ค. 2566 ]18
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ [ 23 ส.ค. 2566 ]16
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 14 ส.ค. 2566 ]22
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 14 ส.ค. 2566 ]16
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ [ 9 ส.ค. 2566 ]14
13 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 7 ส.ค. 2566 ]16
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 21 มิ.ย. 2566 ]15
15 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ [ 19 มิ.ย. 2566 ]17
16 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 14 มิ.ย. 2566 ]17
17 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่นตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ [ 12 มิ.ย. 2566 ]16
18 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 9 มิ.ย. 2566 ]17
19 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 15 ก.พ. 2566 ]18
20 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ สมัยแรก [ 15 ก.พ. 2566 ]18
21 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 9 ก.พ. 2566 ]16
22 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ [ 9 ก.พ. 2566 ]16
23 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 22 ธ.ค. 2565 ]29
24 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่สวมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ [ 16 ธ.ค. 2565 ]27
25 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 14 ธ.ค. 2565 ]23
26 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 14 ธ.ค. 2565 ]25
27 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 ธ.ค. 2565 ]30
28 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่สวมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ [ 8 ธ.ค. 2565 ]23
29 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 23 ส.ค. 2565 ]25
30 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่สวมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ [ 19 ส.ค. 2565 ]25
31 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 ส.ค. 2565 ]22
32 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 11 ส.ค. 2565 ]24
33 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่สวมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ [ 5 ส.ค. 2565 ]21
34 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 ส.ค. 2565 ]24
35 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 17 มิ.ย. 2565 ]23
36 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 13 มิ.ย. 2565 ]25
37 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่สวมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ [ 13 มิ.ย. 2565 ]23
38 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่สวมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ [ 9 มิ.ย. 2565 ]26
39 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 7 มิ.ย. 2565 ]24
40 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 1 มี.ค. 2565 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6