องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ [ 30 ธ.ค. 2564 ]117
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 30 ธ.ค. 2564 ]154
3 คำสั่งอำเภอเดิมบางนางบวช ที่ ๖๔๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 29 ธ.ค. 2564 ]112
4 คำสั่งอำเภอเดิมบางนางบวช ที่ ๖๕๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 29 ธ.ค. 2564 ]114
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 29 ธ.ค. 2564 ]109
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ สมัยแรก [ 29 ธ.ค. 2564 ]106
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 6 ก.ย. 2564 ]105
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ [ 2 ก.ย. 2564 ]106
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 ส.ค. 2564 ]121
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 24 ส.ค. 2564 ]106
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ [ 17 ส.ค. 2564 ]112
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 11 ส.ค. 2564 ]151
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 11 ส.ค. 2564 ]106
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ [ 6 ส.ค. 2564 ]109
15 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 6 ส.ค. 2564 ]112
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 21 มิ.ย. 2564 ]107
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ [ 17 มิ.ย. 2564 ]105
18 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 7 มิ.ย. 2564 ]111
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ [ 27 เม.ย. 2564 ]108
20 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 23 เม.ย. 2564 ]108
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10