องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ [ 15 ธ.ค. 2566 ]0
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ [ 13 ธ.ค. 2566 ]4
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ [ 25 ก.ย. 2566 ]20
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ [ 22 ก.ย. 2566 ]19
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ [ 28 ส.ค. 2566 ]20
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ [ 28 มิ.ย. 2566 ]20
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ [ 21 มิ.ย. 2566 ]18
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ [ 21 มิ.ย. 2566 ]18
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 13 ก.พ. 2566 ]43