องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒
 


    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา