องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
รายงานผลดำเนินการ


รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา