องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน


คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง
 


    เอกสารประกอบ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา