องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
รายงานผลดำเนินการ


รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

    เอกสารประกอบ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา