องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
คำสั่ง


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ 78/2564 เรื่อง การแบ่งงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ 78/2564 เรื่อง การแบ่งงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา


    เอกสารประกอบ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ 78/2564 เรื่อง การแบ่งงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา