องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
คำสั่ง


คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา และแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา และแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

    เอกสารประกอบ

คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา และแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา