องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ  6  เดือน
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
(ระหว่างเดือนตุลาคม  2564 - มีนาคม  2565)    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา