องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

    รายละเอียดข่าว

คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา    เอกสารประกอบ

คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา