องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
คำสั่ง


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง    เอกสารประกอบ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา