องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
คำสั่ง


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การแบ่งงาน และมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การแบ่งงาน และมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา    เอกสารประกอบ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การแบ่งงาน และมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา