องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ 2/2565

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ 2/2565    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ 2/2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา