องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา