องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา