องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
รายงานผลดำเนินการ


รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
     เอกสารประกอบ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา