องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

    รายละเอียดข่าว

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

    เอกสารประกอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา