องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา