องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพข่าวกิจกรรมการออกเยี่ยมคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมการออกเยี่ยมคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    เอกสารประกอบ

ภาพข่าวกิจกรรมการออกเยี่ยมคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา