องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการส่งเสริมกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการส่งเสริมกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา    เอกสารประกอบ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการส่งเสริมกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา