องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลด้านอาชีพ ประจำปี 2565 (ข้อมูล จปฐ.2565) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลด้านอาชีพ ประจำปี 2565
(ข้อมูล จปฐ.2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี    เอกสารประกอบ

ข้อมูลด้านอาชีพ ประจำปี 2565 (ข้อมูล จปฐ.2565) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา