องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา พ.ศ. ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา พ.ศ. ๒๕๖๖    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา พ.ศ. ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา