องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่  ๑๖  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่  ๑๖  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่  ๑๖  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา