องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
เรื่องสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา