องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางโดยการปูผิวลาดยางทับหน้า (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายบ้านปากดง-บ้านตรอกตาโพธิ์

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางโดยการปูผิวลาดยางทับหน้า (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายบ้านปากดง-บ้านตรอกตาโพธิ์

    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางโดยการปูผิวลาดยางทับหน้า (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายบ้านปากดง-บ้านตรอกตาโพธิ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา