องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


จัดส่งผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑)

    รายละเอียดข่าว

จัดส่งผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑)

    เอกสารประกอบ

จัดส่งผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา