องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา