องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

    รายละเอียดข่าว

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี


    เอกสารประกอบ งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเขา อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา