องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การประกอบกิจการรถเกี่ยวข้าวนวดข้าว

    รายละเอียดข่าว

แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การประกอบกิจการรถเกี่ยวข้าวนวดข้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ขอแจ้งให้ท่านที่ประกอบกิจการรถเกี่ยวข้าวนวดข้าว ให้ติดต่อขอยื่นแบบรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อมชำระอัตราค่าธรรมธรรมเนียมตามที่กำหนด 

    เอกสารประกอบ

แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การประกอบกิจการรถเกี่ยวข้าวนวดข้าว
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา