องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ตำบลคนดีศรีสุพรรณ


การประชุมคณะกรรมการโครงการตำบลคนดี ศรีสุพรรณ ครั้งที่ 1 8ม.ค.58

    รายละเอียดข่าว

การประชุมคณะกรรมการโครงการตำบลคนดี ศรีสุพรรณ ครั้งที่ 1
วันที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2558
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา


    เอกสารประกอบ การประชุมคณะกรรมการโครงการตำบลคนดี ศรีสุพรรณ ครั้งที่ 1 8ม.ค.58
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา