องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ตำบลคนดีศรีสุพรรณ


คณะกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการประกวดตำบลคนดีศรีสุพรรณ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

    รายละเอียดข่าว

ประมวลภาพ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการประกวดตำบลคนดีศรีสุพรรณ ประจำปี 2558 ลงพื้นที่ของตำบลหัวเขา เพื่อติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2

    เอกสารประกอบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการประกวดตำบลคนดีศรีสุพรรณ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา