องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างรางระบายน้ำคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา จากบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ เกตุแก้ว ถึงบริเวณรางระบายน้ำเดิมบ้านนางเรณู ระเบียบแหวน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 123.00 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

    เอกสารประกอบ

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา