องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา