องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑

    รายละเอียดข่าว

แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑

    เอกสารประกอบ

แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวเขา