องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 141 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 มี.ค. 2563 ]280
2 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 [ 25 ก.พ. 2563 ]59
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 [ 17 ก.พ. 2563 ]61
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 7 ก.พ. 2563 ]62
5 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 [ 13 ม.ค. 2563 ]73
6 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 [ 20 ธ.ค. 2562 ]65
7 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 [ 16 ธ.ค. 2562 ]63
8 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]62
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 [ 22 ส.ค. 2562 ]58
10 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 [ 16 ส.ค. 2562 ]67
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ส.ค. 2562 ]56
12 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 [ 13 ส.ค. 2562 ]62
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 [ 13 ส.ค. 2562 ]58
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 ส.ค. 2562 ]63
15 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 [ 7 ส.ค. 2562 ]58
16 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1/2562 (ครั้งที่ ๑) [ 13 มิ.ย. 2562 ]138
17 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 [ 13 มิ.ย. 2562 ]60
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 [ 13 มิ.ย. 2562 ]60
19 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]145
20 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]263
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8