องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินการประจำปี
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การร้องเรียนร้องทุกข์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
ตำบลคนดีศรีสุพรรณ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/เบี้ยยังชีพ ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
งานบริหารงานบุคคล
 
เอกสารเผยแพร่
 
แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คำขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสาร
 
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
 
อบต.คืออะไร
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของอบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร
การดูแลการทำงานของอบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต.
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2555
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  ๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
       ๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และทรงได้มีพระป...
 
  ๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเ...
  ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 2561ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณ...
  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรม จิตอาสา "เรา...
   ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว วัดหัวเขา ประจำปี...
  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ปร...
  กิจกรรม "ปลูกต้นทองอุไร เฉลิมพระเกียรติ" สมเด็จพระ...
  กิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10
  วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา...
  ทำบุญศาลเจ้าพ่อเขาโล้น ประจำปี ๒๕๖๑
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10