องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th
 
 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลความรู้และแผนงานจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ต.ค. 2564 ]4
2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ต.ค. 2564 ]4
3 คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. [ 13 ต.ค. 2564 ]3
4 รู้หรือไม่ ? การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ต.ค. 2564 ]6
5 รู้หรือไม่ ? ผู้สม้ครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องการประกาศหาเสียงเลือกตั้งและจัดทำแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งจะต้องมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง [ 12 ต.ค. 2564 ]6
6 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ต.ค. 2564 ]4
7 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]27