องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การร้องเรียนร้องทุกข์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 มี.ค. 2562 ]51
2 รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การดำเนินงานของหน่วยงานหรือร้องเรียนทั่วไป และการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 29 ต.ค. 2561 ]118
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง นโยบายต่อต้านให้สินบนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 มิ.ย. 2561 ]113
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562 - 2564 [ 3 พ.ค. 2561 ]120
5 สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงานและการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 9 ต.ค. 2560 ]171
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 [ 1 มิ.ย. 2560 ]120
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี [ 2 พ.ค. 2560 ]121
8 ขั้นตอน รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 18 ม.ค. 2560 ]171
9 สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป และการร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]197
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 26 มิ.ย. 2558 ]183
 
หน้า 1|2