องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 28 ต.ค. 2562 ]6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 มี.ค. 2562 ]76
3 รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การดำเนินงานของหน่วยงานหรือร้องเรียนทั่วไป และการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 29 ต.ค. 2561 ]139
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง นโยบายต่อต้านให้สินบนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 มิ.ย. 2561 ]144
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562 - 2564 [ 3 พ.ค. 2561 ]146
6 สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงานและการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 9 ต.ค. 2560 ]195
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 [ 1 มิ.ย. 2560 ]147
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี [ 2 พ.ค. 2560 ]150
9 ขั้นตอน รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 18 ม.ค. 2560 ]198
10 สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป และการร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]220
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 26 มิ.ย. 2558 ]208
12 คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 26 มิ.ย. 2558 ]227
13 แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 26 มิ.ย. 2558 ]188
14 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ 201/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคื่อมือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 22 มิ.ย. 2558 ]199
15 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ 202/2558 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื [ 22 มิ.ย. 2558 ]200