องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th
 
 


คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา และแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา และแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564