องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี [ 2 ก.ย. 2562 ]215
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ [ 2 ก.ย. 2562 ]245
3 ข้อมูลด้านศาสนา ตำบลหัวเขา [ 2 ก.ย. 2562 ]208
4 แหล่งเรียนรู้ในตำบลหัวเขา [ 14 พ.ค. 2561 ]264
5 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 16 ม.ค. 2560 ]212