องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 9 ก.พ. 2567 ]2
2 คู่มือการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 7 ก.พ. 2567 ]4
3 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น งานนโยบายและแผน [ 5 ก.พ. 2567 ]14
4 คู่มือการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 5 ก.พ. 2567 ]17
5 คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่ [ 19 เม.ย. 2566 ]49
6 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]52
7 คู่มือปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 16 ส.ค. 2565 ]34
8 คู่มือปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี [ 16 มี.ค. 2565 ]206
9 คู่มือการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 14 มี.ค. 2565 ]174
10 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2565 ]241
11 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง [ 1 มี.ค. 2565 ]210
12 คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ต.ค. 2559 ]240
13 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง [ 10 ต.ค. 2559 ]252