องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่ [ 19 เม.ย. 2566 ]9
2 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]14
3 คู่มือปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี [ 16 มี.ค. 2565 ]171
4 คู่มือการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 14 มี.ค. 2565 ]141
5 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2565 ]199
6 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง [ 1 มี.ค. 2565 ]177
7 คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ต.ค. 2559 ]195
8 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง [ 10 ต.ค. 2559 ]215