องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
 


โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉิลมพระเกียรติ


🗓 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา นำทีมโดยนายธนู ทองรอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล สภ.เดิมบางนางบวช คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดหัวเขา   
🌳ร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉิลมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ วัดหัวเขา

2024-06-17
2024-05-28
2024-05-01
2023-12-13
2023-07-10
2023-05-31
2023-03-22
2023-01-06
2022-09-30
2022-09-22