องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
 


โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉิลมพระเกียรติ


🗓 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา นำทีมโดยนายธนู ทองรอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล สภ.เดิมบางนางบวช คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดหัวเขา   
🌳ร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉิลมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ วัดหัวเขา

2023-01-06
2022-09-20
2022-05-27
2022-05-20
2022-04-04
2022-03-14
2021-07-05
2021-07-05
2021-06-15
2021-06-04