องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
 


กิจกรรมล้างรางระบายน้ำ ประจำปี 2566


อบต.หัวเขา ทำควาสะอาดล้างร่องระบายน้ำ เพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูฝน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมจากการอุดตันของร่องระบายน้ำที่อาจส่งผลเให้ระบายน้ำไม่ทันท่วงที

2024-06-17
2024-05-28
2024-05-01
2023-12-13
2023-07-10
2023-05-31
2023-03-22
2023-01-06
2022-09-30
2022-09-22