องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
 


"การจัดเวทีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน"


"การจัดเวทีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน"   สร้างประสิทธิผลสู่การบริหารงานที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 บ้านน้ำพุ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

2023-01-06
2022-09-20
2022-05-27
2022-05-20
2022-04-04
2022-03-14
2021-07-05
2021-07-05
2021-06-15
2021-06-04