องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน หรือ หน่วยงานอื่น ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน หรือ หน่วยงานอื่น ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ

2024-05-01
2023-12-13
2023-07-10
2023-05-31
2023-03-22
2023-01-06
2022-09-30
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-19